Fundacja

10 marca 2017 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskała Fundacja Strumienie Życia – Polska (KRS 0000667609). Powołanie fundacji jest odpowiedzią na co raz częstsze poszukiwanie pomocy przez ludzi zmagającymi się z pytaniami o własną tożsamość i problemami w relacjach.

Fundację powołano, aby realizować poniższe cele:

  1. Pomoc osobom mającym trudności ze zrozumieniem i akceptacją swojej tożsamości płciowej, powodującej odrzucenie, izolację i brak poczucia wartości.
  1. Działalność kulturalna, w szczególności w aspekcie krzewienia kultury duchowej, ukazywania i upowszechniania wzorców chrześcijańskich w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, społecznym i publicznym, zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.
  1. Propagowanie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Jeśli uważasz, że warto wspomóc rozwój dzieła Strumieni Życia w Polsce, to prosimy Cię o wpłaty na konto fundacji.

Fundacja Strumienie Życia – Polska

ul. Jana Kowalczyka 16/835

03-193 Warszawa

07 1090 1056 0000 0001 3613 2435 (Santander Bank Polska S.A.)

NIP 5242824428

REGON 366757449

Fundacja STRUMIENIE ŻYCIA – POLSKA w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. otrzymała na cele statutowe Fundacji następujące darowizny:
– wpłaty od osób fizycznych – 136 002,04 zł
Razem darowizny otrzymane przez Fundację – 136 002,04 zł.