Historia

Historia Strumieni Życia

Strumienie Życia (Living Waters – w Europie, Desert Stream Ministries – w USA) to chrześcijańska posługa  modlitwy i towarzyszenia osobom w wyjściu z trudnych doświadczeń życiowych przeszłości. W centrum tej posługi znajduje się Krzyż Jezusa Chrystusa.

„Strumienie” powstały w 1980 r. w Stanach Zjed­noczonych z inicjatywy Andrew Comiskey, byłego homoseksualisty, który po na­wróceniu na chrześcijaństwo podjął trud poszukiwania swojej zagubio­nej heteroseksualnej tożsamości. Andrew od 36 lat jest mężem Annette i mają czwórkę dorosłych dzieci. Od 2011 r. jest członkiem Kościoła Katolickiego.

Pierwotnie program „Strumieni Życia” tworzony był z myślą o osobach zmagających się z tendencjami homoseksualnymi. Z czasem jednak został rozwinięty i dostosowany do potrzeb osób o orientacji heteroseksualnej, zmagających się z trudnościami w relacjach z innymi, jak i z samymi sobą. Okazało się bowiem, że w istocie korzenie zranień są podobne, niezależnie od orientacji seksualnej.

Aktualnie grupy „Strumieni Życia” istnieją na pięciu kontynen­tach w ponad 20 krajach. Spośród kilku programów na uwagę zasługuje program pełny (składający się z 25-30 spotkań cotygodniowych) nazwany „Strumienie Życia” (ang. „Living Waters”) oraz krótszy – „Na początku” (ang. „In the beginning”) – obejmujący 11 takich spotkań.

Strumienie Życia w Polsce

W Polsce w latach 2010-2014 odbyły się dwie edycje programu „Strumieni Życia” oraz kilka weekendowych seminariów. W sercach osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach, wciąż jest pragnienie dzielenia się osobistym doświadczeniem Bożego uzdrowienia otrzymanego w trakcie „Strumieni”. Dzięki temu możliwe stało się prowadzenie programu krótkiego, na razie w dwóch ośrodkach w Polsce – Warszawie i Krakowie, ale powstają powoli kolejne grupy „strumieniowe” w innych miejscach kraju.

W Polsce obecnie prowadzimy program „Na początku” w formie dwóch weekendowych zjazdów z przerwą ok. 1 miesiąca (całość to tzw. sesja). Przygotowujemy się również do uruchomienia spotkań cotygodniowych, a także do prowadzenia programu długiego „Strumienie Życia”.