Początki Strumieni Życia

Hidden Mysteries waterfall

Program Strumieni Życia bazuje na teologii ciała św Jana Pawła II, którego autor programu „odkrył” po kilkunastu latach prowadzenia programu w jego poprzedniej wersji, opartej na jego prywatnym doświadczeniu oraz wiedzy terapeutów, z którymi współpracował.

Założyciel Strumieni Życia, Andrew Comiskey, zmagając się ze swoimi trudnościami, osobiście przeszedł najpierw drogę uzdrowienia wewnętrznego. Dzięki tej drodze mógł odkryć źródło swoich grzesznych tendencji w swojej historii życiowej, jak również pozwolić aby miłość Boga – Stwórcy ukształtowała go w nowy sposób. Ponieważ jego osobiste doświadczenie było dla wielu osób bardzo ważne, wraz z Lenne Payne stworzyli program Strumieni Życia, który bardzo rozwinął się w USA, a następnie w Europie oraz na innych kontynentach. Andrew swoją drogę uzdrowienia rozpoczął jako protestant, obecnie jednak jest członkiem Kościoła Katolickiego i w dziełach św. Jana Pawła II odnalazł zakorzenioną w teologii zdrową naukę o prawdziwej tożsamości człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Obecnie Strumienie Życia posiadają wieloletnie doświadczenie modlitwy i towarzyszenia osobom w wyjściu z trudnych doświadczeń życiowych z przeszłości. Celem ich istnienia jest umożliwienie innym doświadczenia Bożego uzdrowienia w sferze tożsamości. Aktualnie grupy Strumieni Życia istnieją na pięciu kontynentach w ponad 20 krajach. Od kilku lat powstają też grupy w Polsce.

Rekolekcje prowadzone przez grupy Strumieni nie są terapią i jej nie zastępują. Opierają się one na modlitwie osoby zainteresowanej jak i towarzyszących jej animatorów. Jednocześnie nie można ich porównać z żadną inną formą duszpasterstwa, które zazwyczaj nie skupiają się na wejściu w głęboki i systematyczny proces uzdrowienia wewnętrznego. Osoby, które stają się animatorami modlitwy wstawienniczej, same przeszły rekolekcje oraz weszły i trwają na drodze osobistego uzdrowienia wewnętrznego. Nie są jednak ekspertami w dziedzinie pomagania innym. Dzięki osobistemu doświadczeniu uzdrowienia od Jezusa mogą lepiej zrozumieć problemy innych i im modlitewnie towarzyszyć.

Bezpieczeństwo uczestnika rekolekcji zagwarantowane jest poprzez zobowiązanie do zachowania zasad poufności w grupach dzielenia. Warunkiem uczestnictwa, jest udział w całości programu, tak aby wejść w proces, w trakcie którego otwiera się głębokie rany serca, ale i daje czas aby je „zszyć”. W ramach rekolekcji zagwarantowana jest również opieka duszpasterska ze strony kapłanów katolickich, którzy sami zdecydowali się kiedyś przejść program Strumieni dla siebie.

Bóg Ojciec, posyłając nam Swojego Syna, naszego Zbawiciela, uczynił ze Swojej strony dla nas wszystko co tylko mógł… Teraz „piłka po naszej stronie” w tym m.in. nasz cenny czas, który dedykujemy dla samych siebie.

Wszystko co dokonuje się w sercu człowieka podczas programu Strumieni Życia,  jest możliwe dzięki temu, co Jezus wysłużył nam na Krzyżu. Andrew Comiskey wyszedł z założenia, że to Bóg jako pierwszy nie zgodził się na nasze cierpienie i tożsamość ukształtowaną niezgodnie z pierwotnym obrazem Boga Stwórcy. Czas łaski to czas uzdrowienia, uwolnienia i zbawienia ogłoszony przez Jezusa ponad 2000 lat temu. Jest on dostępny także i dzisiaj (por. 2 Kor 6, 2). Dzięki Strumieniom Życia, możemy upominać się o to co nasz przeciwnik ukradł z naszego życia i w imię Jezusa „niszczyć dzieła diabła”.