Podręczniki

Niniejsze rekolekcje oraz towarzyszący mu podręcznik zostały stworzone nie tylko w oparciu o wiedzę z zakresu psychiatrii i duchowości autorki, ale również ponad dwudziestoletnie doświadczenie posługi w klasycznej „dłuższej” wersji rekolekcji Strumieni Życia, którego twórcą jest Andrew Comiskey (USA). Tematy podjęte przez autorkę w ramach „Na początku” skupiają się wokół zagadnień związanych z relacjami z najbardziej znaczącymi osobami w życiu każdego człowieka: tj. z matką, ojcem, rodzeństwem i rówieśnikami. „Na początku” może stanowić wstęp do przeżycia dłuższej wersji klasycznych rekolekcji Strumieni Życia.

Cena: 30 zł

„Strumienie Życia – uzdrowienie relacji w Chrystusie” to rekolekcje służące uzdrowieniu zranionej płciowości, emocji oraz relacji międzyludzkich. Jego twórcy przypominają, że tylko intymna relacja z Jezusem jest źródłem najgłębszego zaspokojenia i pełni, a szukanie ich wyłącznie w drugim człowieku może prowadzić do rozczarowania.
Autorem rekolekcji jest Andrew Comiskey, niegdyś homoseksualista, który po przeżyciu głębokiej przemiany – pomaga innym w pokonywaniu osobistych problemów. Strumienie Życia są odpowiedzią m.in. dla ludzi zmagających się ze swoją tożsamością płciową. Rekolekcje są formą praktycznego zastosowania teologii ciała Jana Pawła II, duszpasterską propozycją formacji ludzkiej, prowadzącej do uzdrowienia kobiecości i męskości w prawdzie, uczciwości i szczerości wobec Boga, siebie i innych.

Cena: 65 zł

„Piękno z popiołów” są przeznaczone dla każdej pary, która kocha Jezusa i chce stworzyć dobrze funkcjonujące małżeństwo. W rekolekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie pary, ponieważ wszystkie nauczania i ćwiczenia skierowane są do obojga małżonków i wymagają ich obecności.
Udział w rekolekcjach to doskonały sposób na włączenie do procesu uzdrowienia tego ze współmałżonków, który dotychczas nie uczestniczył w pracy podejmowanej przez drugą stronę. Chodzi zatem o to, żeby obie osoby były otwarte na dzielenie się w grupie i wyraziły gotowość do spojrzenia zarówno na mocne, jak i na słabe strony swojego małżeństwa, co wiąże się z koniecznością poruszenia pewnych wstydliwych i bolesnych problemów. Jedna ze stron może mieć w sobie tę gotowość, podczas gdy druga nie ma woli współpracy albo nie jest świadoma, na czym polega praca w grupie.

Cena: 20 zł

Wcielenie to miłosierdzie, które stało się Ciałem. Ten podręcznik stara się ukazać to miłosierdzie. Nie ma on być ostatnim, definitywnym słowem, ale raczej zbiornikiem miłosierdzia, strukturą, poprzez którą Boże Słowo swobodnie przemawia, konfrontuje, leczy, pociesza i przemienia.
Ten podręcznik ma na celu pomóc ci poznać dar, który nazywamy Strumieniami Życia. Wiele z tego, co jest tu opisane, zostało przedestylowane przez lata prób i błędów (z naciskiem na „błędów”). Oczekujemy, że Bóg nadal będzie ulepszał i oczyszczał zawartość tych stron, gdy będziecie przeprowadzać rekolekcje w swoim środowisku, dodając swoją unikalną historię do naszej. Również i w tym celu powierzamy wam Strumienie Życia.

Cena: 25 zł

 

Wszystkie podręczniki można nabyć, wysyłając wiadomość e-mail na adres: strumienie.koordynator@gmail.com