Podstawowe cele

Uzdrowienie wewnętrzne nie jest celem samym w sobie. Prawdziwym celem uzdrowienia wewnętrznego jest wejście w żywą relację z Jezusem, w Boże obietnice, na miejsce przygotowane dla nas przez Pana – doświadczenie szczęścia do którego zaprasza nas Jezus gdy mówi o życiu w obfitości (por. J 10, 10). Innym ważnym celem jest uzdolnienie do posługi i wydawania duchowych owoców w Kościele. Tylko oczyszczone naczynia są zdatne do misji, którą Pan przygotował i wydania obfitych owoców (por. 2Tym 2, 20; J 15, 8).

Czasem Strumienie porównuje się do czyśćca na ziemi. Dotykanie korzeni grzechu bywa nieprzyjemne. Tak jak wyrwanie korzenia jest sensowniejsze niż obrywanie liści chwastu gdy na ich miejsce odrastają nowe, tak owocniejsze jest uzdrowienie rany, która jest źródłem grzesznych postaw.

Różne są sfery życia, które mogą wymagać oczyszczenia. Prowadzenie w ramach programu Strumieni Życia pomaga stawić czoła m.in.:

 • brakowi wiary w siebie i poczucia własnej wartości
 • negatywnemu obrazowi Boga Ojca
 • lękowi przed zaangażowaniem i bliskością drugiego człowieka
 • pasywności
 • trudnościom w wyznaczaniu zdrowych granic i mówieniu „nie”
 • ucieczce w aktywność i perfekcjonizm
 • korzeniom depresji i życiu w duchu fatalizmu (duch śmierci)
 • doświadczeniu w przeszłości przemocy werbalnej, emocjonalnej czy fizycznej
 • doświadczeniu molestowania i innych nadużyć w sferze sksualnej
 • uzależnieniom emocjonalnym
 • uzależnieniom seksualnym (pornografia, masturbacja, fantazjowanie itp.)
 • problemom tożsamości płciowej
 • skłonnościom homoseksualnym
 • skłonnościom do alkoholu lub innych używek (własnych lub bliskich osób)

person-371015_1280