Podstawowe cele

„Strumienie Życia” to rekolekcje służące uzdrowieniu wspomnień, ran wyniesionych z domu rodzinnego, emocji, a w konsekwencji relacji międzyludzkich. Podczas gdy tak wielu ludzi, każdego stanu, szuka „po omacku” uśmierzenia wciąż jątrzących ran i zaspokojenia głodów serca, wciąż jednak nie doznając Chrystusowego pokoju w swej duszy, w „Strumieniach” wierzymy i sami tego doświadczamy, że – podobnie jak w przypadku Samarytanki – tylko intymna i realna relacja z Jezusem, oparta na prawdzie i szczerości, spotkanie Go i spotkanie z Nim właśnie w miejscu naszej najgłębszej i najbardziej dojmującej, a często nieuświadomionej biedy, prowadzi do uleczenia serca człowieka, jego korzeni, uwolnienia go z grzesznych nałogów i schematów zachowań, przynosi pokój i objawia temu sercu prawdziwe Oblicze prawdziwie Miłosiernego Boga, z czasem – jak w przypadku Samarytanki – stając się jest źródłem najgłębszego zaspokojenia i pełni.

Rekolekcje „Strumieni Życia” skierowane są do kobiet i mężczyzn – zarówno stanu wolnego, małżeństw czy osób konsekrowanych – szukających uzdrowienia wewnętrznego na drodze łaski Boga danej nam w Jezusie Chrystusie i mocy Jego Krzyża. W ciągu roku organizowane są rekolekcje dwojakiego rodzaju, w obydwu formach zachowując charakter grup zamkniętych. Jedne, zatytułowane „Na początku”, obejmują trzy weekendy i poświęcone są uzdrowieniu relacji z matką, ojcem, rodzeństwem i rówieśnikami. Drugie zaś (pod nazwą „Uzdrowienie relacji w Chrystusie”) składają się z dwudziestu cotygodniowych spotkań i mają na celu pogłębienie i kontynuację drogi uzdrowienia, odchodzenia od starego do nowego Życia w Jezusie, ku pełni chrześcijańskiej (a zatem ludzkiej) dojrzałości. Każde spotkanie obejmuje uczestnictwo we Mszy św., krótką agapę, wspólnotową modlitwę uwielbienia, nauczanie (połączone ze świadectwem), zwykle prowadzące do wspólnotowej dynamiki i modlitwy, i w końcu grupy dzielenia i modlitwy. Obecnie także czynione są przygotowania odrębnych, ośmiotygodniowych rekolekcji dla małżeństw przeżywających kryzys.

Podstawą teoretyczną do realizacji „Strumieni Życia” jest podręcznik zawierający nauczania, pytania do pracy własnej, modlitwy i świadectwa, oraz dodatkowe lektury, która pomagają nam przejść od stanu wewnętrznego rozbicia, czy poranienia do wejścia na drogę dojrzałości ludzkiej i duchowej. Wszystkie podręczniki mają imprimatur diecezji warszawsko – praskiej i diecezji krakowskiej.
Autorem jest Andrew Comiskey, który po przeżyciu głębokiej osobistej przemiany, pomaga innym. „Strumienie Życia” są odpowiedzią m.in. dla ludzi zmagających się ze swoją tożsamością. Program ten jest głęboko zakorzeniony w teologii ciała Jana Pawła II i orędziu św. s. Faustyny o Miłosierdziu Boga, i dla każdego uczestnika (i osób prowadzących) okazją do bardzo praktycznego ich doświadczenia we własnym życiu; jest duszpasterską propozycją formacji ludzkiej, prowadzącej do uzdrowienia kobiecości i męskości w prawdzie, uczciwości i szczerości wobec Boga, siebie i innych.

Aktualnie wspólnoty „Strumienie Życia” funkcjonują w ponad trzydziestu krajach na pięciu kontynentach.

Rekolekcje „Strumieni Życia” oferują pomoc m.in. w następujących trudnościach:

• fizyczny lub emocjonalny brak ojca, matki,
• doświadczenie wczesnego odrzucenia,
• wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie lub poza nią,
• doświadczenie przemocy werbalnej, emocjonalnej lub fizycznej,
• brak poczucia własnej wartości, istnienia, wypieranie własnych potrzeb,
• negatywny obraz Boga Ojca,
• lęk przed zaangażowaniem i bliskością drugiego człowieka,
• pasywność, bierność, trudności w wyznaczaniu zdrowych granic i mówieniu „nie”,
• „uciekanie” w aktywność, perfekcjonizm,
• relacje uzależnienia i współuzależnienia emocjonalnego
• depresja i życie w duchu fatalizmu,
• nieuświadomione problemy wyparcia cielesności i seksualności,
• blokada na płeć przeciwną, mizoginia, mizoandria
• problemy tożsamości płciowej.

Formacja i posługa modlitewna Strumieni Życia jest skupiona wokół korzeni problemów związanych ze sferami: relacyjną oraz seksualną, wciągających chrześcijan w pułapkę życia niezgodnego z prawem Bożym. Rekolekcje są zorganizowane tak, aby zapewnić bezpieczną i pełną troskliwości przestrzeń do przyjrzenia się mechanizmom, które funkcjonują w naszym życiu. Poprzez cotygodniową modlitwę uwielbienia, konferencje oraz modlitwy w małych grupach, osoby prowadzące towarzyszą jego uczestnikom w ich dorastaniu do życia w wolności i prawdzie. W centrum tego programu stoi krzyż Jezusa Chrystusa, pod którym możemy otworzyć nasze serca przed Bogiem i dzięki któremu dokonuje się cudowna wymiana, powierzenie Bogu starego sposobu życia, aby na nowo nauczyć się żyć według jego woli.

Strumienie życia są otwarte dla każdego chrześcijanina, KTÓRY WIERZY W UZDRAWIAJĄCĄ MOC JEZUSA CHRYSTUSA PŁYNĄCĄ Z JEGO KRZYŻA. Rekolekcje te spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem osób każdego wieku i stanu – konsekrowanych, żyjących w małżeństwie, czy dopiero rozeznających drogę życia. Jest to forma odpowiedzi na współczesne dylematy Kościoła odnoszące się do wielu osób borykających się z zranieniami w sferze tożsamości seksualnej.

person-371015_1280