Rekolekcje „Na początku” – wersja weekendowa

Celem tej wersji rekolekcji jest dotarcie do korzeni ran serca poprzez przyjrzenie się historii relacji z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami oraz powierzenie swojego bólu Jezusowi, aby w jego miejsce otrzymać łaskę uzdrowienia.

Uzdrowienie i pojednanie się z własną przeszłością jest możliwe dzięki ofierze Męki i śmierci Krzyżowej Jezusa Chrystusa oraz mocy Jego Zmartwychwstania.  Wymaga to przyjęcia postawy wiary od osoby, która chce przeżyć rekolekcje.

Krzyż Chrystusa jest w centrum programu, a jego adoracja jest ważnym elementem spotkań.

Obecnie rekolekcje są prowadzone w trybie weekendowym. W trakcie jest codzienna Eucharystia, modlitwa uwielbienia i wstawiennicza, nauczania i świadectwa oraz spotkania w grupach dzielenia.

Tematy poszczególnych zagadnień:

 1. Na początku.
 2. Krzyż.
 3. Nasze matki.
 4. Bycie córką swojej matki/bycie synem swojej matki.
 5. Przyjmowanie matczynej miłości.
 6. Nasi ojcowie.
 7. Bycie córką swego ojca/bycie synem swego ojca.
 8. Przyjmowanie ojcowskiej miłości.
 9. Rodzeństwo.
 10. Rówieśnicy.
 11. Trwanie na drodze uzdrowienia.