Ełk

Spotykamy się w środy w godzinach 18.00-22.00 w Wiśniowie Ełckim. Zaczynamy Eucharystią, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie, modlitwa wstawiennicza oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
W każdą drugą sobotę miesiąca odbywają się spotkania integracyjne w celu zawiązania wspólnoty i lepszego poznania się. Spotykamy się wtedy całymi rodzinami, z dziećmi i przyjaciółmi. Spotkania są otwarte i zazwyczaj plenerowe – ogniska, kajaki itp.
Bliższe informacje: strumienie.elk@gmail.com