In futuro Łomża

Formalnie ośrodek Strumieni Życia w Łomży jeszcze nie istnieje. Jest jednak gorącym pragnieniem wielu osób, by zaistniał jak najszybciej. Prosimy o modlitwę w tej intencji. Wszystkie zaś osoby z diecezji łomżyńskiej, które brały udział w programach strumieniowych lub zainteresowane są uczestnictwem w nich – zachęcamy do kontaktu. Udzielimy z radością wszelkich informacji pod adresem: strumienie.lomza@gmail.com.