Warszawa

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w ramach spotkań wspólnoty Strumienie Życia.

Na „strumieniowe czwartki” zapraszamy wszystkich chętnych do trwania na modlitwie nasłuchiwania Słowa, którym jest Jezus Chrystus.

Szczególnie zapraszamy osoby, które wzięły już udział w sesjach programu weekendowego/krótkiego lub 20-tygodniowego/długiego.

W okresie wakacyjnym od czerwca do września uczestniczymy w Eucharystii o godz. 18:00 w Bazylice NSJ na ul. Kawęczyńskiej 53 i od godz. 19:00 kontynuujemy spotkanie uwielbieniem.

W okresie od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. spotykamy się w Centrum Caritas przy ul. Okopowej 55 o godz. 18:30, gdzie będziemy realizować 20 – tygodniowy program uzdrowienia wewnętrznego.

Do udziału w spotkaniach (Eucharystia, uwielbienie, nauczanie) zapraszamy również osoby, które nie uczestniczą w programie.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: 22.02.2018 r.

  • Spotkanie o godz. 18:30 w kaplicy Centrum Caritas przy ul. Okopowej 55 (na I piętrze)