Warszawa

 

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!”
(J 7, 39)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas spotkań wspólnoty Strumienie Życia. Na „strumieniowe czwartki” zapraszamy wszystkich chętnych do trwania na modlitwie nasłuchiwania Słowa, którym jest Jezus Chrystus.

Spotykamy się możliwie w każdy czwartek w miesiącu.

We wspólnym gronie sióstr, braci uczestniczymy w ofierze mszy świętej, uwielbiamy Boga w pieśniach i rozważamy Słowo Boże.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 18:30. Spotykamy się w kaplicy znajdującej się z lewej strony Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej 53. Rozpoczynamy Mszą św., a następnie będziemy wspólnie modlić się i uwielbiać Boga.

 

Prowadzeni Duchem Świętym organizujemy także rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „ITB” (o początkowych relacjach w fazach dzieciństwa) oraz dłuższe rekolekcje strumieniowe (w aspekcie relacyjności, tożsamości płciowej). Więcej o naszych rekolekcjach znajdziecie w zakładce O REKOLEKCJACH.

Przynagleni wezwaniem Słowa „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) otaczamy modlitwą wszystkich, którzy kiedykolwiek byli, są, czy będą w Strumieniach Życia. Gdybyście potrzebowali dodatkowego wsparcia modlitewnego, zachęcamy do nadesłania do nas intencji na mail: strumieniewaw.modlitwa@gmail.com

– będziemy się wtedy za Was wstawiać przed Bogiem. Sami również polecamy się Waszej pamięci modlitewnej.

Informujemy także, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest sprawowana Msza Święta w intencji wszystkich dobroczyńców Strumieni Życia. Za wszelką pomoc materialną, duchową i innego rodzaju Bóg zapłać!