Warszawa

 

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!”
(J 7, 39)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas spotkań wspólnoty Strumienie Życia. Na „strumieniowe czwartki” zapraszamy wszystkich chętnych do trwania na modlitwie nasłuchiwania Słowa, którym jest Jezus Chrystus.

Prowadzeni Duchem Świętym organizujemy także rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „ITB” (o początkowych relacjach w fazach dzieciństwa) oraz dłuższe rekolekcje strumieniowe (w aspekcie relacyjności, tożsamości płciowej). Więcej o naszych rekolekcjach znajdziecie w zakładce O PROGRAMACH.

Najbliższe otwarte spotkanie odbędzie się najpewniej w marcu 2019 r. Szczegółowe informacje podamy na początku marca.

Przynagleni wezwaniem Słowa „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) otaczamy modlitwą wszystkich, którzy kiedykolwiek byli, są, czy będą w Strumieniach Życia.

Gdybyście potrzebowali dodatkowego wsparcia modlitewnego, zachęcamy do nadesłania do nas intencji na mail: strumieniewaw.modlitwa@gmail.com

– będziemy się wtedy za Was wstawiać przed Bogiem. Sami również polecamy się Waszej pamięci modlitewnej.

Informujemy także, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest sprawowana Msza Święta w intencji wszystkich dobroczyńców Strumieni Życia. Za wszelką pomoc materialną, duchową i innego rodzaju Bóg zapłać!