Warszawa

 

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!”
(J 7, 39)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas spotkań wspólnoty Strumienie Życia. Na „strumieniowe czwartki” zapraszamy wszystkich chętnych do trwania na modlitwie nasłuchiwania Słowa, którym jest Jezus Chrystus.

Spotykamy się możliwie w każdy czwartek w miesiącu.
We wspólnym gronie sióstr, braci uczestniczymy w ofierze mszy świętej, uwielbiamy Boga w pieśniach, rozważamy Słowo Boże oraz modlimy się wstawienniczo w wybrany czwartek w miesiącu.
W kwietniu – z racji pielgrzymki wspólnoty do Izraela oraz przygotowań do świąt Zmartwychwstania Pańskiego – otwarte strumieniowe czwartki: 4.04., 11.04., 18.04. zostają odwołane.

Najbliższe otwarte spotkanie odbędzie się 25.04. Więcej informacji przekażemy po świętach Wielkiej Nocy.

Prowadzeni Duchem Świętym organizujemy także rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „ITB” (o początkowych relacjach w fazach dzieciństwa) oraz dłuższe rekolekcje strumieniowe (w aspekcie relacyjności, tożsamości płciowej). Więcej o naszych rekolekcjach znajdziecie w zakładce O PROGRAMACH.

Przynagleni wezwaniem Słowa „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) otaczamy modlitwą wszystkich, którzy kiedykolwiek byli, są, czy będą w Strumieniach Życia.Gdybyście potrzebowali dodatkowego wsparcia modlitewnego, zachęcamy do nadesłania do nas intencji na mail: strumieniewaw.modlitwa@gmail.com

– będziemy się wtedy za Was wstawiać przed Bogiem. Sami również polecamy się Waszej pamięci modlitewnej.

Informujemy także, że w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest sprawowana Msza Święta w intencji wszystkich dobroczyńców Strumieni Życia. Za wszelką pomoc materialną, duchową i innego rodzaju Bóg zapłać!