Warszawa

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w ramach spotkań wspólnoty Strumienie Życia.

Na „strumieniowe czwartki” zapraszamy wszystkich chętnych do trwania na modlitwie nasłuchiwania Słowa, którym jest Jezus Chrystus.

Szczególnie zapraszamy osoby, które wzięły już udział w sesjach programu weekendowego/krótkiego lub 20-tygodniowego/długiego.

W okresie wakacyjnym od czerwca do września uczestniczymy w Eucharystii, kontynuujemy spotkanie uwielbieniem i kończymy je wspólną modlitwą.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: 27.09.2018 r.

  • Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18:30 w kaplicy przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej 53, po której nastąpi spotkanie ekipy Strumieni Życia. 

Wejście do kaplicy znajduje się po lewej stronie bazyliki (od ulicy Siedleckiej)