Czym są Strumienie Życia?

„Strumienie Życia” to rekolekcyjny program służący uzdrowieniu zranionej tożsamości, emocji oraz relacji międzyludzkich, który przypomina, że tylko intymna relacja z Jezusem stanowi źródło najgłębszego zaspokojenia i życia w pełni. Składa się on z dwudziestu cotygodniowych sesji i ma charakter grupy zamkniętej. Skierowany jest do kobiet i mężczyzn poszukujących uzdrowienia na drodze dzielenia w małych grupach osób tej samej płci. „Strumienie Życia” są formą praktycznego zastosowania teologii ciała Jana Pawła II, duszpasterską propozycją formacji ludzkiej, prowadzącej do uzdrowienia kobiecości i męskości w prawdzie, uczciwości i szczerości wobec Boga, siebie i innych.

Program oferuje pomoc m.in. w następujących trudnościach:

  • fizyczny lub emocjonalny brak ojca, matki, odrzucenie,
  • wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie lub poza nią,
  • brak poczucia własnej wartości, istnienia, wypieranie własnych potrzeb,
  • negatywny obraz Boga Ojca, lęk przed zaangażowaniem i bliskością drugiego człowieka,
  • pasywność, bierność, trudności w wyznaczaniu zdrowych granic i mówieniu „nie”, „uciekanie” w aktywność, perfekcjonizm,
  • doświadczenie przemocy werbalnej, emocjonalnej lub fizycznej, doświadczenie molestowania i innych nadużyć w sferze seksualnej,
  • uzależnienia emocjonalne i seksualne (pornografia, masturbacja, fantazje w wyobraźni etc.),
  • nieuświadomione problemy wyparcia cielesności i seksualności, trudności w akceptacji kobiecości; mizoginia, blokada na płeć przeciwną, problemy tożsamości płciowej.

Strumienie Życia są zakorzenione w Kościele katolickim i otwarte dla każdego chrześcijanina, KTÓRY WIERZY W UZDRAWIAJĄCĄ MOC JEZUSA CHRYSTUSA PŁYNĄCĄ Z JEGO KRZYŻA. Program ten spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem osób każdego wieku i stanu – konsekrowanych, żyjących w małżeństwie, czy dopiero rozeznających drogę życia. Jest to forma odpowiedzi na współczesne dylematy Kościoła odnoszące się do wielu osób borykających się ze zranieniami w sferze tożsamości płciowej.

Aktualnie posługa Strumieni Życia ma charakter wielowymiarowy, by służyć bliźnim niosącym wszelkiego rodzaju bagaż trudnych historii życiowych i przeżywanych zmagań (w tym ofiary molestowania, osoby uzależnione seksualne, małżonkowie zmagający się z kryzysami małżeńskimi). Nasza posługa zaczęła rozrastać się najpierw na poziomie krajowym (w USA), a następnie na poziomie międzynarodowym, i obecnie posiada wzrastającą liczbę ośrodków na całym świecie, zakorzenionych w swoich kościołach lokalnych. Dzięki długoletniej służbie Kościołowi poprzez posługę uzdrowienia wewnętrznego, jesteśmy pewni jak nigdy dotąd, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wołanie poranionej ludzkości. Jesteśmy zaangażowani, jako inicjatywa osób świeckich, między innymi w posługę seminarzystom oraz księżom, którzy potrzebują uzdrowienia w ich zranionej ludzkiej naturze i chcą kontynuować osobistą formację ludzką. Ponadto jesteśmy również zaangażowani w towarzyszenie i posługę osobom, które padły ofiarą wykorzystania ze strony innych członków Kościoła.

Posługujemy również rodzinom poprzez towarzyszenie parom małżeńskim w ich podróży, pomagając umacniać czy odzyskać dar czystości małżeńskiej, zwłaszcza tym parom, które zmagają się z takimi problemami jak uzależnienia, niewierność, współuzależnienie od drugiej osoby. W dziele oczyszczającego odkupienia Jezus odnawia sakramentalny znak Jego miłości, mający być świadectwem dla ich dzieci oraz dla świata.

Teologiczne i filozoficzne fundamenty naszej posługi są zakorzenione w samej istocie Bożego Objawienia, a mianowicie w fakcie, iż Druga Osoba Trójcy Świętej przyjęła ludzką naturę, dając nam jednocześnie udział w swojej Boskiej naturze. Boży akt stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety jest zarazem aktem objawienia tego, kim On jest; dlatego też komplementarność mężczyzny i kobiety jest kluczowa dla Strumieni Życia. W swej istocie, rekolekcje Strumieni Życia pragną być odpowiedzią na zmagania z szerokim zakresem grzechów przeciw czystości, w tym grzechów wynikających z pociągu do tej samej płci, grzechów uzależnień seksualnych, cudzołóstwa fizycznego i emocjonalnego, a także miejscem wsparcia i uzdrowienia dla osób, które doświadczyły molestowania seksualnego czy to jako dzieci, czy jako osoby dorosłe. Strumienie pragną stawać się bezpiecznym miejscem dla osób duchownych, które pragną wznowić swoją drogę życia w czystości, gdzie mogą doświadczyć uzdrawiającej i przemieniającej łaski. Rekolekcje dostarczają antidotum dla połamanego Ciała Chrystusa, dla wszystkich (Kościoła jako całości) i dla każdego (dla każdego członka Kościoła). Proces formacji naszych liderów i osób posługujących w rekolekcjach gwarantuje im miejsce bezpiecznej przejrzystości, w którym nie tylko rozwijają umiejętności potrzebne w posłudze, ale przede wszystkich wzrastają w wewnętrznej integracji oraz drodze do świętości.

Pamiętając, że łaska buduje na naturze, jesteśmy świadomi potrzeb emocjonalnych oraz psychologicznych osób, które potrzebują naszej uwagi. Czerpiemy z jedności bycia wspólnotą, mając na uwadze to, że jesteśmy jedną częścią Ciała Chrystusowego. Nasza posługa zasadza się na tym, że tak jak nasza zraniona natura pochyla nas ku ziemi, tak jednocześnie trwamy w gotowości na przyjęcie nadnaturalnego Bożego działania w życiu naszym oraz w życiu osób, do których jesteśmy posłani.

Nasze świeckie zespoły posługujące na rekolekcjach wzrastają w umiejętności słuchania serca Ojca, który spotyka się z każdym uczestnikiem rekolekcji w unikalny sposób. Zespoły te są zanurzone w nieustannym zobowiązaniu do czystości i dojrzałości relacyjnej. Oddając cześć pełni rzeczywistości bycia stworzonym na obraz Boży, zapraszamy do posługi na rekolekcjach zarówno mężczyzn jak i kobiety, gdzie przedstawiciele każdej płci mogą dać świadectwo uzdrowienia ich własnych miejsc wewnętrznego połamania. Głoszenie niezmiennych prawd Chrystusa i Jego Kościoła bez jednoczesnego dania świadectwa naszego własnego życia, staje się przesłaniem pozbawionym rzeczywistości wcielenia. To właśnie poprzez uzdrowienia dokonane przez Jezusa w sferze relacyjnej, seksualnej czy w sferze tożsamości płciowej, może na nowo uczynić nas mężczyznami i kobietami, jakimi mieliśmy być w Jego zamyśle. Poprzez to coraz pełniej uosabiamy rzeczywistość noszenia w sobie Bożego obrazu, stając się tym samym odbiciem Boga dla świata.

Rekolekcje są tak zorganizowane, aby zapewnić bezpieczną i pełną troskliwości przestrzeń do przyjrzenia się mechanizmom, które funkcjonują w naszym życiu. Spotkania są objęte klauzulą poufności, aby zapewnić bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie. Osoby prowadzące zostały do tego odpowiednio przeszkolone. W ramach programu zagwarantowana jest opieka duszpasterska ze strony kapłanów, którzy sami przeżyli rekolekcje Strumieni Życia.

Każde z rekolekcji rozpoczynamy celebracją Eucharystii. Następnie uwielbiamy Pana w pieśniach. Jeden z liderów wygłasza nauczanie oparte na kolejnych rozdziałach podręcznika danych rekolekcji, czerpiącego z duchowej tradycji Kościoła oraz teologii ciała św. Jana Pawła II. Nauczanie jest przeplatane świadectwem, poprzez które uczestnicy mogą usłyszeć, jak Jezus przemienił życie konkretnego człowieka. Podczas modlitwy u stóp krzyża, uczestnicy mogą do niego podejść, by otrzymać indywidualną modlitwę od zespołu posługującego. Następnym etapem jest spotkanie w małych grupach (oddzielnie mężczyźni, oddzielnie kobiety) – jest to przestrzeń chroniona zasadą poufności, w której uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem w temacie nauczania i zapraszają Pana do ich zranień.

W osobistym doświadczeniu życia zarówno dla założyciela Strumieni Życia jak i wielu prowadzących te rekolekcje, duchowa spuścizna św. Jana Pawła II – jego teologia ciała, w połączeniu z tak prostą, a jednocześnie tak głęboką duchowością św. Faustyny Kowalskiej wzbudza wielką wdzięczność za ich świadectwo życia. Doświadczamy również ze strony tych potężnych świętych wstawiennictwa w naszej międzynarodowej posłudze prowadzącej do przemiany życia tak wielu osób.

ks. Józef Furczoń SCJ