Fundacja

10 marca 2017 r. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskała Fundacja Strumienie Życia – Polska (KRS 0000667609). Powołanie fundacji jest odpowiedzią na co raz częstsze poszukiwanie pomocy przez ludzi zmagającymi się z pytaniami o własną tożsamość i problemami w relacjach.

Fundację powołano, aby realizować poniższe cele:

  1. Pomoc osobom mającym trudności ze zrozumieniem i akceptacją swojej tożsamości płciowej, powodującej odrzucenie, izolację i brak poczucia wartości.

  1. Działalność kulturalna, w szczególności w aspekcie krzewienia kultury duchowej, ukazywania i upowszechniania wzorców chrześcijańskich w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, społecznym i publicznym, zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.

  2. Propagowanie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

Jeśli chcesz wesprzeć rozwój dzieła Strumieni Życia w Polsce, to prosimy Cię o wpłaty na konto fundacji.

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja Strumienie Życia-Polska
ul. Jana Kowalczyka 16/835, 03-193 Warszawa
NIP: 524-282-44-28
REGON: 366757449
Konto bankowe
Santander Bank Polska S.A.: 07 1090 1056 0000 0001 3613 2435
tytuł: darowizna na cele statutowe

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH 

FUNDACJA STRUMIENIE ŻYCIA –  POLSKA w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 otrzymała na cele statutowe następujące darowizny:
  • wpłaty od osób prawnych:  1192,01 zł
  • wpłaty od osób fizycznych:  87472,99 zł  w tym z tytułu 1%: 4577,40 zł
  • Suma otrzymanych darowizn: 93242,40 zł
Sporządzono dn. 1. czerwca 2023 w Warszawie

 

Prosimy o Twoje wsparcie

Od kilku lat tworzymy wspólnoty osób posługujących, jednocześnie nosząc głębokie pragnienie stałego, codziennego towarzyszenia rekolektantom, podczas wspólnej modlitwy w ich intencjach. Szukamy domu, który będzie siedzibą naszych wspólnot i miejscem codziennych działań naszej fundacji. Przestrzenią do długich rozmów i spowiedzi, miejscem wyciszenia i wzmocnienia do dalszej posługi. Jako Fundacja utrzymujemy się tylko z dobrowolnych datków. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej posługi. Możesz to uczynić robiąc przelew na rachunek bankowy fundacji jak również przekazując nam swój 1,5% podatku. Prosimy też o regularne wsparcie poprzez wpłatę nawet niewielkich kwot, które przeznaczamy na opłacenie codziennych działań organizacyjno-administracyjnych.

Przekaż darowiznę

Przekaż 1,5% podatku