HISTORIA

Historia Strumieni Życia

Strumienie Życia (Desert Stream Ministries w USA oraz Desert Stream Ministries poza USA) to chrześcijańska posługa modlitwy i towarzyszenia osobom w wyjściu z trudnych doświadczeń życiowych. W centrum tej posługi znajduje się Krzyż Jezusa Chrystusa.
„Strumienie” powstały w 1980 r. w Stanach Zjed­noczonych z inicjatywy Andrew Comiskey, który po na­wróceniu na chrześcijaństwo podjął trud poszukiwania swojej tożsamości. Andrew od ponad 40 lat jest mężem Annette, z którą są szczęśliwymi rodzicami czwórki dorosłych już dzieci. Od 2011 r. jest członkiem Kościoła Katolickiego.
Pierwotnie program „Strumieni Życia” tworzony był z myślą o osobach zmagających się z tożsamością płciową. Z czasem jednak został rozwinięty i dostosowany do potrzeb osób zmagających się z trudnościami w relacjach z innymi jak i z samym sobą.
Aktualnie grupy „Strumieni Życia” istnieją na pięciu kontynen­tach w ponad 20 krajach. Spośród kilku programów na uwagę zasługują rekolekcje pełne, składające się z 20 cotygodniowych spotkań, nazwane „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” (ang. „Living Waters”) oraz krótsze – „Na początku” (ang. „In the beginning”) – obejmujące 11 takich spotkań.
Strumienie Życia w Polsce
W Polsce w latach 2010-2014 odbyły się dwie edycje rekolekcji „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” oraz kilka weekendowych seminariów. W sercach osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach było pragnienie dzielenia się osobistym doświadczeniem Bożego uzdrowienia otrzymanego w trakcie “Strumieni”. Dzięki temu możliwe stało się prowadzenie rekolekcji weekendowych, początkowo w dwóch ośrodkach w Polsce, Warszawie i Krakowie, a w ostatnich latach w kolejnych miastach.
W Polsce obecnie prowadzimy rekolekcje: “Na początku” prowadzone zazwyczaj w formie dwóch lub trzech weekendowych zjazdów, „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” 20 – tygodniowe, „Pod prąd” oraz dla małżeństw “Piękno z popiołów”.
Dzisiaj mamy już 5 wspólnot w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Mielcu i Ełku oraz tworzącą się grupę w Gdańsku, w których razem posługuje około 60 osób. Setki odbytych spotkań i kilka tysięcy osób, które uczestniczyły w naszych rekolekcjach. Liczne świadectwa uzdrowienia wypowiadane po przeżytych rekolekcjach i nieliczne opublikowane za zgodą ich autorów.
Cieszymy się błogosławieństwem biskupów diecezji, w których posługujemy.

Dom

Od kilku lat tworzymy wspólnoty osób posługujących, jednocześnie nosząc głębokie pragnienie stałego, codziennego towarzyszenia rekolektantom, podczas wspólnej modlitwy w ich intencjach. Szukamy domu, który będzie siedzibą naszych wspólnot i miejscem codziennych działań naszej fundacji. Przestrzenią do spowiedzi i długich rozmów, miejscem wyciszenia i wzmocnienia do dalszej posługi. Ponieważ nasze środki finansowe pozwalają tylko na organizację kolejnych rekolekcji, pragnienie domu Strumieni Życia po ludzku wydaje się nierealne, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Jako Fundacja utrzymujemy się tylko z dobrowolnych datków sióstr i braci naszej wspólnoty, którym zależy na rozwoju tego dzieła. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej posługi. Możesz to uczynić robiąc przelew na rachunek bankowy fundacji jak również przekazując nam swój 1% podatku. Prosimy też o regularne wsparcie poprzez wpłatę nawet niewielkich kwot, które przeznaczamy na opłacenie codziennych działań organizacyjno-administracyjnych. Czas pandemii zubożył nasze dotychczasowe środki finansowe. Pragniemy jednak kontynuować naszą posługę.