Najświętsze Serce Jezusa

24 czerwiec 

Uroczystość Serca Jezusowego 

Święto patronalne Strumieni Życia 

  «Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś» (Jr 20, 7). 

Jesteśmy zaproszeni do adoracji Serca Jezusa, przebitego i ukrzyżowanego za nas. Właśnie w postawie adoracji uczymy się tego jak mówić o Najświętszym Sercu Jezusa, jak być Jego apostołem. Na adoracji apostoł otrzymuje słowo przebitego Serca, które staje się przesłaniem jego życia. 

Język serca zawiera tysiące dialektów i miliony akcentów. Nabożeństwo do Serca Jezusa zachęca chrześcijan do twórczej i czynnej miłości, gotowej iść do mrocznych i niebezpiecznych miejsc w poszukiwaniu zagubionej owcy. 

«Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!» (Łk 14, 21). «Wielki gest objęcia ramionami przez Ukrzyżowanego jeszcze nie osiągnął celu, dopiero się rozpoczął». 

Panie Jezu, w milczeniu staję w Twojej obecności, ufając, że Twoje Serce będzie mówiło za mnie, i wiedząc, że wszystko, co chciałbym i co potrzebowałbym kiedykolwiek powiedzieć, wypowiadane jest od wieków do Ojca przez Twoje Najświętsze Serce. 

Dziękuję Sercu Jezusowemu za cały okres posługi w ramach wspólnoty. Dziękuję każdemu z Was za wszelkie dobro i życzliwość mi okazane. Dziękuję Bogu za Ciebie, Twoją modlitwę, każde słowo, przytulenie i wspólną posługę. 

Proszę Serce Jezusa, aby Cię mocno przytulało i obdarowywało tym czego najbardziej potrzebujesz.

Bądźcie dzielni, Jezus jest z Wami! 

  

Ks. Józef Furczoń SCJ