O rekolekcjach

Czy wierzysz, że Jezus zna najgłębsze tajemnice twojego serca i może tam wejść, by przeniknąć je swoją miłością?

Czy chcesz wyzwalać się z ograniczających cię lęków i zniewoleń?

Czy twoje serce poszukuje czegoś więcej w relacji z Bogiem i ludźmi?

Czy odczuwasz bezsilność mierząc się ze swoją przeszłością i jej wpływem na twoje obecne życie?

Odpowiedzią mogą być rekolekcje Strumieni Życia.

Rekolekcje Strumieni Życia poświęcone są uzdrowieniu zranionego poczucia własnej wartości i tożsamości, emocji oraz odbudowie zdrowych relacji międzyludzkich.

Tak wielu z nas nie dochodzi do pełni dojrzałości człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie! Tak często, z tego powodu, intymna relacja oblubieńcza, pozostaje niezaspokojona w naszym życiu.

Szukamy jej zaspokojenia w drugim człowieku, co może jednak szybko prowadzić do rozczarowania i potrzeby zmiany.

Zastępujemy ją  morderczą pracą lub aktywizmem, co wcześniej czy później owocuje wypaleniem.

Swoją pustkę potrafimy topić w nieumiarkowanym jedzeniu, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Innymi substytutami bywa nadużywanie telewizji, internetu, mediów społecznościowych, nieuporządkowane pasje, czy uzależnienia, które skutecznie blokują nas przed wejściem w dojrzałość.

Często ciężkie doświadczenia życiowe dodatkowo zniekształcają obraz mężczyzny i kobiety, który nosimy w sobie i sprawiają, że coraz mniej rozumiemy własne serce.

Miłość Boga Ojca jest na wyciągnięcie ręki, ale my za Samarytanką powtarzamy: „Panie studnia mojego serca jest zbyt głęboka, a ja nie mam czerpaka” (J 4,11). Doświadczamy braku narzędzia, za pomocą którego moglibyśmy dotknąć najgłębszych tajemnic naszego serca. Rekolekcje Strumieni Życia stają się takim narzędziem.

Rekolekcje Strumieni Życia “Na początku” są próbą odsłonięcia tajemnicy początków naszego istnienia: relacji z matką i ojcem, rodzeństwem oraz rówieśnikami, czyli miejsc, gdzie nasza tożsamość, potrzeby więzi i relacji, rodziły się i zostały właściwie ukształtowane, lub przeciwnie – niezaspokojone, zablokowane, skrzywione czy wyparte.

Jeśli odkryjemy jak wiele zranień i braków ludzkiej miłości było naszym udziałem to etap oczyszczenia staje się niezbędny, aby położyć fundament naszego istnienia na drogocennym fundamencie Bożej Miłości, wg planu najlepszego Architekta.

Po grzechu pierworodnym fundamentalna potrzeba intymności i przynależności człowieka nie jest zaspokajana nawet przez najlepszych z rodziców. Dlatego błądzenie i wchodzenie na zgubne drogi życia nie jest czymś wyjątkowym, ale towarzyszy każdemu człowiekowi. Dlatego rekolekcje Strumieni Życia kierowane są do wszystkich, nie tylko do tych, których przeszłość to jedna, wielka rana.

W centrum rekolekcji Strumieni Życia stoi Krzyż Jezusa Chrystusa. Pojednanie się z własną przeszłością, poprzez zanurzenie jej w Ranach Jezusa Chrystusa, jest punktem zwrotnym w historii życia każdego człowieka: rekompensuje braki z przeszłości i uzdalnia do wchodzenia w zdrowe i dojrzałe relacje międzyosobowe, jako mężczyzny lub kobiety. Dla jednych poprzez relację ze współmałżonkiem w sakramencie małżeństwa, dla innych poprzez oblubieńczą miłość do Jezusa i Kościoła w samotności lub życiu konsekrowanym. Wszystkich zaś do przynoszenia owocu: ojcostwa i macierzyństwa w wymiarze duchowym.

Strumienie Życia proponują pomoc w następujących trudnościach:

 • fizyczny lub emocjonalny brak ojca i/lub matki,
 • odrzucenie,
 • wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie lub poza nią,
 • brak poczucia własnej wartości, istnienia oraz wypieranie potrzeb,
 • negatywny obraz Boga Ojca,
 • lęk przed zaangażowaniem i bliskością drugiego człowieka,
 • pasywność i bierność,
 • trudności w wyznaczaniu zdrowych granic w relacjach i mówieniu „nie”,
 • ucieczka w aktywność i perfekcjonizm,
 • ucieczka w hobby i pasje; syndrom „Piotrusia-Pana”,
 • depresja, życie w duchu fatalizmu (duch śmierci),
 • doświadczenie przemocy werbalnej, emocjonalnej czy fizycznej,
 • doświadczenie molestowania i innych nadużyć w sferze seksualnej,
 • uzależnienia emocjonalne,
 • uzależnienia seksualne (pornografia, masturbacja, uwodzenie, etc.),
 • nieuświadomione problemy wyparcia cielesności i seksualności,
 • trudności w akceptacji kobiecości/męskości i blokada na płeć przeciwną,
 • problemy w poczuciu tożsamości płciowej,
 • skłonność do nadużywania alkoholu lub innych używek.

Prowadzenie w ramach rekolekcji Strumieni Życia pozwala:

 • odkryć prawdziwe potrzeby,
 • odkryć Boży plan dla własnej tożsamości płciowej oraz relacji z innymi ludźmi,
 • przyjąć bezwarunkową miłość Boga Ojca ofiarowaną poprzez zbawienie w Jezusie Chrystusie,
 • odkryć głębię znaczenia i moc Krzyża Jezusa Chrystusa w osobistym życiu,
 • doświadczyć uzdrowienia dzięki działaniu Ducha Świętego w czasie modlitwy wstawienniczej,
 • wejść na drogę prowadzącą ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Rekolekcje "Na początku"

Rekolekcje "Na początku"

Rekolekcje "Uzdrowienie relacji w Chrystusie"

Rekolekcje "Uzdrowienie relacji w Chrystusie"

Rekolekcje "Piękno z popiołów. Jak stać się dobrym darem w małżeństwie"

Rekolekcje "Piękno z popiołów. Jak stać się dobrym darem w małżeństwie?"

Rekolekcje "Pod prąd"

Rekolekcje "Pod prąd"