Podstawowe cele

„Strumienie Życia” zapraszają na rekolekcje służące uzdrowieniu wspomnień, ran wyniesionych z domu rodzinnego, nieuporządkowanych lub wypartych emocji, niszczących relacji międzyludzkich. W Strumieniach Życia doświadczamy tego, że tylko intymna relacja z Jezusem, oparta na prawdzie, prowadzi do uleczenia serca człowieka. Spotkanie z Nim w miejscu naszej najgłębszej i najbardziej dojmującej, a często nieuświadomionej biedy, prowadzi do uwolnienia z grzesznych nałogów i schematów zachowań, przynosząc pokój i wyzwalającą radość nadziei nowego życia. Daje szansę na realizację Bożego planu w naszym życiu.

Rekolekcje „Strumieni Życia” skierowane są do kobiet i mężczyzn – zarówno stanu wolnego, żyjących w małżeństwie, czy będącymi konsekrowanymi Bogu – szukających uzdrowienia wewnętrznego na drodze łaski Boga danej nam w Jezusie Chrystusie i mocy Jego Krzyża. W ciągu roku organizowane są rekolekcje o charakterze grup zamkniętych. „Na początku” poświęcone uzdrowieniu relacji z matką, ojcem, rodzeństwem i rówieśnikami. „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” składają się z dwudziestu cotygodniowych spotkań i mają na celu pogłębienie i kontynuację drogi uzdrowienia, odchodzenia od starego do nowego Życia w Jezusie, ku pełni chrześcijańskiej (a zatem ludzkiej) dojrzałości. Każde spotkanie obejmuje uczestnictwo we Mszy św., wspólnotową modlitwę uwielbienia, nauczanie (połączone ze świadectwem) oraz grupy dzielenia i modlitwy wstawienniczej. Prowadzimy też rekolekcje dla małżeństw „Piękno z popiołów” oraz „Pod prąd” ukazujące jak bardzo Bogu zależy na każdym człowieku.

Podstawą teoretyczną do realizacji Strumieni Życia są podręczniki zawierające nauczania, pytania do pracy własnej, modlitwy i świadectwa, oraz pozostałe książki poszerzające wiedzę o charyzmacie wspólnot Strumieni Życia, które pomagają przejść ze stanu wewnętrznego rozbicia, czy poranienia na drogę osobistej dojrzałości.

Autorem podręczników jest Andrew Comiskey, który po doświadczeniu głębokiej osobistej przemiany, od 40 lat pomaga innym. „Strumienie Życia” są odpowiedzią m.in. dla ludzi zmagających się ze swoją tożsamością. Strumieniowy charyzmat jest głęboko zakorzeniony w teologii ciała Jana Pawła II i orędziu św. s. Faustyny o Miłosierdziu Bożym. Jest duszpasterską propozycją formacji ludzkiej, prowadzącej do uzdrowienia kobiecości i męskości, stając w prawdzie i szczerości wobec Boga, samego siebie i innych.

Rekolekcje „Strumieni Życia” oferują pomoc m.in. w następujących trudnościach:

 • fizyczny lub emocjonalny brak ojca, matki,
 • doświadczenie wczesnego odrzucenia,
 • wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie lub poza nią,
 • doświadczenie przemocy werbalnej, emocjonalnej lub fizycznej,
 • brak poczucia własnej wartości, istnienia, wypieranie własnych potrzeb,
 • negatywny obraz Boga Ojca,
 • lęk przed zaangażowaniem i bliskością drugiego człowieka,
 • pasywność, bierność, trudności w wyznaczaniu zdrowych granic i mówieniu „nie”,
 •  „uciekanie” w aktywność, perfekcjonizm,
 • relacje uzależnienia i współuzależnienia emocjonalnego,
 • depresja lub życie w duchu fatalizmu,
 • nieuświadomione problemy wyparcia cielesności i seksualności,
 • blokada na płeć przeciwną, mizoginia, mizoandria,
 • problemy tożsamości płciowej. 

Rekolekcje są zorganizowane tak, aby zapewnić bezpieczną i pełną troskliwości przestrzeń do przyjrzenia się mechanizmom, które funkcjonują w naszym życiu. Poprzez cotygodniową modlitwę uwielbienia, konferencje oraz modlitwy w małych grupach, osoby prowadzące towarzyszą jego uczestnikom w osobistym dorastaniu do życia w wolności i prawdzie. W centrum spotkań stoi krzyż Jezusa Chrystusa, pod którym możemy otworzyć nasze serca i dzięki któremu dokonuje się cudowna wymiana, powierzenie Bogu starego sposobu życia, na nowe życie w Chrystusie.

Strumienie Życia są otwarte dla każdego chrześcijanina, KTÓRY WIERZY W UZDRAWIAJĄCĄ MOC JEZUSA CHRYSTUSA PŁYNĄCĄ Z JEGO KRZYŻA. Rekolekcje te spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem osób każdego wieku i stanu – konsekrowanych, żyjących w małżeństwie, czy dopiero rozeznających drogę życia. Jest to forma odpowiedzi na współczesne dylematy Kościoła odnoszące się do wielu osób borykających się z zranieniami w sferze tożsamości.