Rekolekcje małżeńskie

“Piękno z popiołów. Jak stać się dobrym darem w małżeństwie?”

Przeznaczone są dla małżeństw szukających pomocy w uzdrowieniu relacji, zapewniającym bezpieczne miejsce do pracy w grupie z innymi parami.
Obejmuje część tematów omawianych w ramach Strumieni Życia, odnoszących się do relacji małżeńskiej. Większość czasu przeznaczonego na pracę w grupie polega na rozmowie w cztery oczy ze współmałżonkiem, dzieleniu się własnymi przeżyciami w ramach danego zagadnienia i wzajemnej modlitwie. To piękne wyzwanie.
Podobnie jak wszystkie rekolekcje Strumieni Życia, te również mogą wydobyć na powierzchnię pewne kwestie, które przez część uczestników zostały wyparte. Jednak tym razem dotyczą one dwojga osób, które stają naprzeciw siebie! Mogą stworzyć przestrzeń, w której małżonkowie wspólnie stawiają czoła realnym problemom zaistniałym w ich relacji.
W czasie trwania rekolekcji Bóg zaczyna odnawiać sakrament małżeństwa, aby doprowadzić do jego uzdrowienia. Uwolnienie Jego łaski następuje poprzez pomocne nauczania, świadectwa par trwających na drodze do uzdrowienia, a także poprzez czas dzielenia i wspólnej modlitwy małżonków. Poprzez swoją uzdrawiającą obecność Bóg wynagradza posłuszeństwo dwojga ludzi, starających się stworzyć dobrze funkcjonujące małżeństwo. Jedną z istotnych zalet pracy w grupie jest to, że pary, którym udało się wytrwać w miłości pomimo problemów w małżeństwie, mogą własnym przykładem dawać innym nadzieję na uzdrowienie ich relacji.
W programie mogą uczestniczyć wyłącznie pary, ponieważ wszystkie nauczania i ćwiczenia skierowane są do obojga małżonków i wymagają ich obecności.
Najwięcej z pracy w grupie skorzystają osoby, które indywidualnie uczestniczyły w jednym z programów Strumieni Życia, a teraz chcą przejść do kolejnego etapu, w którym rozpoczną starania o poprawę swojego małżeństwa.
Udział w rekolekcjach to doskonały sposób na włączenie do procesu uzdrowienia tego ze współmałżonków, który dotychczas nie uczestniczył w pracy podejmowanej przez drugą stronę. Chodzi zatem o to, żeby obie osoby były otwarte na dzielenie się w grupie i wyraziły gotowość do spojrzenia zarówno na mocne, jak i na słabe strony swojego małżeństwa, co wiąże się z koniecznością poruszenia pewnych wstydliwych i bolesnych problemów. Jedna ze stron może mieć w sobie tę gotowość, podczas gdy druga nie ma woli współpracy albo nie jest świadoma, na czym polega praca w grupie.
W rekolekcjach mogą wziąć także udział pary, które nie mają poważnych problemów, a jedynie chcą odświeżyć i umocnić swoją relację małżeńską. Właściwymi kandydatami do udziału w rekolekcjach są też zdrowe, choć nieco znużone sobą małżeństwa, pragnące odnowić złożone sobie obietnice.
Rekolekcje “Piękno z popiołów. Jak stać się dobrym darem w małżeństwie?” po pierwsze mogą służyć umocnieniu fundamentów dobrego małżeństwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Po drugie, mogą pomóc małżonkom w stawieniu czoła głębokim zranieniom, związanym na przykład z grzechami seksualnymi czy niewiernością, pociągiem jednego ze współmałżonków do osób tej samej płci, czy w walce o utrzymanie wolności od uzależnień seksualnych.