Rekolekcje “Na początku” 

Celem tych rekolekcji jest lepsze poznanie siebie poprzez dotarcie do korzeni ran serca, przyjrzenie się historii swoich relacji z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami oraz powierzenie swojego bólu Jezusowi, aby w jego miejsce otrzymać łaskę uzdrowienia.

Uzdrowienie i pojednanie się z własną przeszłością jest możliwe dzięki ofierze Męki i Śmierci Krzyżowej Jezusa Chrystusa oraz mocy Jego Zmartwychwstania.  Wymaga to przyjęcia postawy wiary i zaufania, że Bogu, bardziej niż nam samym, zależy na życiu w wolności i godności dzieci Bożych.

Krzyż Chrystusa stoi w centrum Strumieniowych rekolekcji, a z Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu czerpiemy siłę do trwania w łasce uświęcającej.

Rekolekcje są prowadzone w czasie dwóch lub trzech weekendów, w trakcie których jest codzienna Eucharystia, modlitwa uwielbienia i wstawiennicza, nauczania i świadectwa oraz spotkania w grupach dzielenia.

Tematy poszczególnych zagadnień:

 1. Na początku.
 2. Krzyż.
 3. Nasze matki.
 4. Bycie córką swojej matki/bycie synem swojej matki.
 5. Przyjmowanie matczynej miłości.
 6. Nasi ojcowie.
 7. Bycie córką swego ojca/bycie synem swego ojca.
 8. Przyjmowanie ojcowskiej miłości.
 9. Rodzeństwo.
 10. Rówieśnicy.
 11. Trwanie na drodze uzdrowienia.

Rekolekcje „Na początku” dla wielu były i są pierwszym miejscem stanięcia w prawdzie, którego od dawna szukali. Rutynowe przyjmowanie Sakramentów Świętych, tęsknota za bliską Bożą Obecnością, pragnienie rozpoczęcia swojego życia na nowo, razem z Jezusem i Maryją, stanowią dobry motyw do odbycia tych rekolekcji. Częściej jednak to uwikłanie, zniewolenie grzechem, zagubiony sens życia, brak poczucia własnej tożsamości, poczucie osamotnienia pośród innych ludzi czy brak nadziei na lepsze życie są powodem do uczestnictwa. To wołanie o pomoc, o ratunek zostaje usłyszane i zrozumiane. Doświadczenie Bożej Miłości, która nie jest sloganem lecz rzeczywistością, otwiera serca i uwalnia łzy od dawna nie wypłakane. Pozwól Bożej Miłości na nowe życie w Tobie.