Rekolekcje “Uzdrowienie relacji w Chrystusie” – wersja 20-tygodniowa

Rekolekcje „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” to 20-tygodniowy cykl spotkań skierowany do kobiet i mężczyzn pragnących uzdrowienia wewnętrznego. W czasie trwania rekolekcji zwracamy się do Ojca przez Jego Syna z prośbą o uzdrowienie zranionych rejonów naszego życia, abyśmy byli zdolni w pełni kochać zgodnie z Bożym zamysłem, a także żyć w większym zaufaniu Jemu Samemu. Doznawszy Bożego uzdrowienia, sami możemy w Jego ręku stawać się narzędziem uzdrowienia dla innych członków Kościoła.

Cały cykl rekolekcji składa się z 20 spotkań, raz w tygodniu. W czasie jednego spotkania przewidziany jest czas na Eucharystię z uwielbieniem, nauczanie ze świadectwem, modlitwę ogólną dla wszystkich oraz spotkanie w małych grupach dzielenia i modlitwy wstawienniczej. Na każdym spotkaniu uczymy się coraz głębiej opierać się na Jezusie, pozwalając Mu wyjść naprzeciw naszym potrzebom i przemieniać nasze życie dla chwały Jego Królestwa.

W czasie całej posługi w trakcie rekolekcji możemy przekonać się o:

 • potężnej miłości Boga względem nas i że Jezus jest w centrum naszej nadziei na życie w pełni

 • sile naszych zranień i naszej ogromnej potrzebie Jezusa

 • mocy Krzyża Chrystusa w odbudowie naszych dusz, tożsamości płciowej i relacji

 • tym, że wychodzenie z naszych zranień jest procesem

 • tym, jakie jest nasze miejsce w Kościele i jak szczerze kochać innych Jego członków

Elementy zawsze obecne w czasie spotkań:

 • uwielbienie – skupiamy się wtedy na Bogu i chwaleniu Go z głębi swojego serca, bardziej niż na naszych problemach

 • słowo – nauczania opierają się zarówno na Piśmie Świętym jak i na spojrzeniu bardziej psychologicznym, co pomaga lepiej poznać nam Boga i siebie samych

 • dzieła Jezusa – w trakcie posługi modlitwy ogólnej jak i w małych grupach zapraszamy Ducha Świętego aby to On uzdrawiał nasze różne rany. Przynosimy grzechy własne oraz te, które popełniono względem nas przed oblicze Pana, który jest wierny i ma moc nas uwolnić

 • reprezentacja obu płci – fundamentem rekolekcji jest przekonanie, że Bóg stworzył nas na Swój obraz jako mężczyzn i kobiety. Doceniamy zatem obecność obu płci. Uzdrowienie przychodzi, gdy jako kobiety i mężczyźni służymy sobie wzajemnie i otrzymujemy od siebie nawzajem, w czasie uwielbienia, nauczania i ogólnej modlitwy (małe grupy są jednopłciowe).

Tematy poszczególnych spotkań:

 1. Wprowadzenie do programu

 2. Uznanie własnych potrzeb

 3. Odpowiedź na miłość Ojca

 4. Ojciec, który walczy

 5. Objawienie Chrystusa przez dar naszych ciał

 6. Krzyż i wyznanie grzechów: powrót do prawdziwego obrazu Boga w człowieku

 7. Wyrzeczenie się bożków

 8. Odrzucenie uzależnienia mocą prawdziwego pokarmu

 9. Przez rany do uzdrowienia

 10. Nazwanie zranienia, by podjąć dalszą podróż

 11. Przywrócenie naruszonych granic

 12. Moc przebaczenia

 13. Droga ku uzdrowieniu

 14. Zjednoczenie z Bogiem w słabości i przezwyciężenie narcyzmu

 15. Pojednanie z własną płcią

 16. Ofiarowanie daru

 17. Przywrócenie kobiecej godności

 18. Przywrócenie męskiej godności

 19. Ze względu na Oblubienicę

 20. Nadzieja i uzdrowienie