SPOTKANIE REKOLEKCYJNO – FORMACYJNE  OTWOCK  2024

Spotkanie to przewidziane jest dla uczestników i osób posługujących we wspólnocie Strumieni Życia. Będzie je współprowadził założyciel  Strumieni Życia – Andrew Comiskey. Uczestnictwo w rekolekcjach i formacji daje skuteczne narzędzia pomagające w posłudze wobec osób zmagających się ze zranieniami i problemami w sferze relacji.

Jak będzie wyglądać spotkanie?

Uczestnicy i posługujący uczą się, na czym polega program Strumieni Życia, poprzez konferencje połączone z posługą modlitewną w dużej grupie oraz swoje uczestnictwo w małej grupie dzielenia. Cecha charakterystyczna tego spotkania to przestrzeń dana każdemu uczestnikowi, by mógł jeszcze głębiej doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego. W modlitwie wspólnotowej zapraszamy Ducha Świętego, aby leczył nasze rany. Wchodzimy we własny proces uzdrowienia, ale i uczymy się, jak pomagać innym przejść tę drogę.

O czym będą nauczania?

Tematyka dotyczy różnych zagadnień, m.in:

  • Przezwyciężanie uzależnień
  • Przywrócenie naruszonych granic
  • Korzenie naszego zranienia
  • Odpowiadanie na miłość Ojca
  • Krzyż i spowiedź
  • Przywracanie godności mężczyzny i kobiety
  • Słuchanie uzdrawiającego Słowa
  • Wyrzeczenie się bożków
  • Przebaczenie
  • Skuteczna posługa modlitwą wstawienniczą

Uczestnicy będą zapoznawać się z tematami rekolekcji Strumieni Życia „Uzdrowienie relacji w Chrystusie”

Dla kogo przeznaczone jest spotkanie?

Dla Ciebie, jeśli chcesz pogłębić proces swojego uzdrowienia lub posługujesz we Wspólnocie Strumienie Życia.

Termin

* 15 – 20 czerwca 2024

Miejsce

Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów, ul. Stefana Żeromskiego 6, 05-400 Otwock 

Koszt  

* 765 zł, w tym: noclegi, wyżywienie, organizacja

* płatność w 2 ratach:

350 zł do dnia 20.05.2024

415 zł do dnia 9.06.2024

Zapisy

* tylko przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, do dnia 15.05.2024

* po tym terminie – kwalifikacja w miarę wolnych miejsc

Kwalifikacja

*niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu spotkania (tekst zamieszczamy na początku formularza).

* wiadomość o zakwalifikowaniu zostanie przesłana drogą mailową po 15.05.2024

Kontakt

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu: strumienie.rekrutacja@gmail.com