Świadectwo Asi

O uzdrowieniu z poczucia odrzucenia, samotności i uzdrowieniu relacji w rodzinie.

Świadectwo Jana

O uzdrowieniu poczucia własnej wartości i nowej jakości życia

Świadectwo Moniki

O uzdrowieniu z fałszywej tożsamosci, poczucia braku własnej wartości

Świadectwo Daniela

O lęku i uzdrowieniu skrywanych na samym dnie serca ran.

Uzdrowienie rany Ojca

O cudzie łaski przebaczenia, uzdrowieniu relacji kobieta- mężczyzna.

Świadectwo Eli

O pokoju, radośći, miłości do siebie i uzdrowieniu relacji w rodzinie.

Świadectwo Małgorzaty

O odrywaniu własnej kobiecości, tożsamości, o lęku i miłości

Świadectwo Bernadetty

O godności kobiety, dotyku Boga i odkrywaniu Jego miłości.

Świadectwo Roberta

O uzdrowieniu relacji w małżeństwie, duchowym oczyszczeniu, roli w Kościele.

Świadectwo Artura

O uzdrowieniu zranionej tożsamości płciowej i ranie odrzucenia

Świadectwo Bożeny

O ranie Ojca, tęsknocie Boga, o Bożym poczuciu humoru.

Świadectwo Emilii

O ranie odrzucenia w łonie matki,. wyczerpaniu, pragnieniu miłości.

Świadectwo Anny

O piruetach dla Najwyższego, ranie ojca, duchowości.