Warszawa

Od kilku lat tworzymy wspólnotę osób, które po strumieniowych rekolekcjach zapragnęły kontynuować osobistą drogę modlitwy w charyzmacie Strumieni Życia. Tutaj mamy bezpieczną przestrzeń do zawierzania siebie Jezusowi i Maryi w prawdzie i zaufaniu. Przynagleni wezwaniem Słowa „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) uczymy się tworzyć zdrowe i prawdziwe relacje, służąc sobie na wzajem.

Spotykamy się na warszawskim Marymoncie przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gdańska 6A.
Uczestniczymy we Mszy Św. o godz. 18:00, po której adorujemy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. O godz. 19:30 w ramach tzw. “strumieniowych czwartków” spotykamy się w gronie osób posługujących i tych, którzy po odbytych rekolekcjach strumieniowych zapragnęli kontynuować swoją modlitwę w naszej wspólnocie.

Aktualne terminy spotkań można znaleźć w KALENDARZUa najbliższe rekolekcje tutaj.

Organizujemy również rekolekcje „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” (wersja 20-stu spotkań), „Na początku” (wersja weekendowa), „Pod prąd” (wersja weekendowa).
Msza Święta w intencji wszystkich dobroczyńców Strumieni Życia sprawowana jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Za wszelką pomoc materialną i duchową bardzo dziękujemy.