Warszawa

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7, 39)

Od kilku lat tworzymy wspólnotę osób, które po strumieniowych rekolekcjach zapragnęły kontynuować osobistą drogę modlitwy w charyzmacie Strumieni Życia.

Spotykamy się w czwartki, w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie przy ul. Gdańskiej 6A. Rozpoczynamy wspólną  Eucharystii o g. 18:00, a bezpośrednio po niej adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O godz. 19:30 w ramach tzw. “strumieniowych czwartków” spotykamy się w gronie osób posługujących i tych, którzy po odbytych rekolekcjach strumieniowych zapragnęli kontynuować swoją modlitwę w naszej wspólnocie. 

Aktualne terminy spotkań można znaleźć w zakładce KALENDARZ.

W ciągu roku organizujemy rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego: „Na początku” (11 tematów), „Pod prąd” (8 tematów), „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” (20 tematów). Więcej o naszych rekolekcjach znajdziesz w zakładce O REKOLEKCJACH.

Na spotkaniach wspólnoty pogłębiamy relacje z Bogiem i sobą nawzajem poprzez wzajemne towarzyszenie sobie w codzienności oraz wspólnym stawaniu pod Krzyżem Chrystusa, który stanowi centrum naszych spotkań. To pod nim  stajemy w prawdzie i zaufaniu, poddając Bogu nasze zranienia i grzechy w zamian otrzymując łaskę przebaczenia i uzdrowienia.

Przynagleni wezwaniem Słowa „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) otaczamy modlitwą wszystkich, którzy poznając nasz charyzmat podczas strumieniowych rekolekcji, znaleźli bezpieczną przestrzeń do zawierzania siebie Jezusowi i Maryi w prawdzie i zaufaniu.