Akt zawierzenia wspólnoty Strumienie Życia Maryi Królowej

Akt zawierzenia

Wspólnoty Strumienie Życia

Maryi Królowej

(do częstego prywatnego odmawiania we Wspólnocie) 

Maryjo, matko Boga i Matko nasza, Niepokalana Dziewico, Królowo!

Tobie zawierzamy Wspólnotę Strumieni Życia, jej kapłanów, proroków, animatorów, członków i kandydatów! Jako matkę Słowa Wcielonego i Oblubienicę Ducha Świętego błagamy: wyproś nam
u Boga nowe narodzenie z Ducha Świętego, abyśmy wszyscy ujrzeli królestwo Boże i weszli do niego!

Jako posłuszna prowadzeniu Ducha Świętego, który zstąpił na Ciebie, wychowuj nas do otwierania się na Jego natchnienia, ucz nas je rozeznawać i iść za nimi z wiarą!

Zachowaj nas od przemawiania po ziemsku, ale ucz nas przyjmować mądrość z nieba, jak Ty przyjęłaś Słowo Ojca i nosiłaś Go w swym łonie.

Zachowaj nas od pozorów mądrości, a wypraszaj dla nas dojrzałą wiarę w Tego, który został wywyższony na krzyżu, by nas wszystkich do siebie przyciągnąć, zjednoczyć z sobą i dać nam życie wieczne.

Tobie zawierzamy naszą pielgrzymkę w wierze do domu Ojca. Tobie zawierzamy siebie i wszystkie dzieła podejmowane przez Wspólnotę.

Ty, której Potomek zmiażdżył głowę węża, wypraszaj nam ochronę wobec wszelkich ataków złego. Niech rzeka zła, wypuszczona przez diabła, by zniszczyć Kościół i Wspólnotę, będzie pochłonięta przez gardziel ziemi! Poślij Aniołów, by ścigali szatana i inne złe duchy, i związane strącili do piekła.

A nas, którzy poznaliśmy prawdę, wychowuj do pełnienia dobrych uczynków, do nieobłudnej wiary i czystego sumienia, abyśmy ufnie zbliżali się do światła, by okazało się, że nasze uczynki są dokonane w Bogu.

Zawierzamy Tobie wszystkich nauczających we Wspólnocie, kapłanów, formatorów i animatorów. Wypraszaj dla nich światło Ducha Świętego, aby nie uczyli od siebie, ale by w pokorze i wierności nauce Kościoła Katolickiego przekazywali Prawdę jako jej świadkowie.

Maryjo! W swej matczynej miłości względem Chrystusa i Kościoła jesteś dla nas wzorem. Wypraszaj nam ducha Chrystusowego, który nie przyszedł na świat, aby nas potępić, lecz zbawić. Wychowuj nas do wrażliwości na ludzką biedę i potrzeby, abyśmy w gotowości do pomocy biednym i zagubionym, chorym, zniewolonym i samotnym zdolni byli podejmować największe trudy i ofiary nawet narażając się na niezrozumienie, sprzeciw i odrzucenie.

Maryjo, Arko Przymierza, niosąca Jezusa do Elżbiety! Tobie zawierzamy szczególnie wszystkie dzieła ewangelizacji i pomocy rodzinom. Wypraszaj Boże zwiastowania, aby nie brakło nam łaski i światła do rozpoznania dalszej drogi dla Wspólnoty!

Przyczyniaj się za nami nieustannie u Boga i ofiaruj wciąż Jezusowi!

A my ze swej strony, obierając sobie Ciebie za Matkę i Wychowawczynię, wyrażamy gotowość naśladowania Ciebie, wpatrywania się w Twój wzór i dziecięcego posłuszeństwa.

Dozwól nam chwalić Cię, Panno święta i daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
Królowo Polski, módl się za nami!