Przebieg spotkania

W jaki sposób przebiega spotkanie “strumieniowe”?

W każdym ze strumieniowych ośrodków w Polsce odbywają się spotkania modlitewne. Rozpoczynamy Eucharystią i/lub adoracją Najświętszego Sakramentu oraz wspólnym uwielbieniem Boga Ojca. W zależności od rodzaju spotkania i/lub ośrodka prowadzona jest modlitwa wstawiennicza oraz głoszone jest świadectwo życia poprzedzone krótkim nauczaniem.

Jednocześnie w ciągu roku prowadzone są rekolekcje: „Na początku” (11 tematów), „Pod prąd” (8 tematów), „Uzdrowienie relacji w Chrystusie” (20 tematów), „Piękno z popiołów” (8 tematów). W ramach rekolekcji przewidziana jest wspólna Eucharystia i uwielbienie, nauczania zawierające elementy biblijnej antropologii, psychologii oraz osobiste świadectwo osoby głoszącej. Poruszane tematy mogą stać się narzędziem pomocnym w przeniknięciu Bożą Miłością najgłębszych tajemnic naszego serca.

Kluczowym punktem rekolekcji jest udział w małych grupach dzielenia i modlitwy wstawienniczej, w której bierze udział 4-5 uczestników oraz 2 animatorów. To tutaj dochodzi do otwierania i obmywania Strumieniami Bożej łaski najgłębszych ran serca. Rany te, jeśli nie zostaną eksponowane na Boże uzdrowienie, mogą stać się w późniejszych okresach życia korzeniem goryczy i grzechów.

Doświadczenie bycia przyjętym jest najczęściej wspominane podczas refleksji po wspólnie przeżytych rekolekcjach. Wzajemne zrozumienie i wsparcie sobie okazywane stanowi sens „strumieniowych spotkań”. Szacunek i zachowanie poufności wspólnej modlitwy, przywraca wiarę w możliwość budowania szczerych, prawdziwym relacji z samym sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem. Zaproszenie do stawania w prawdzie, w komforcie bycia nieocenianym przez pryzmat słabości lub grzechu, tworzy przestrzeń nowego stylu życia bardziej realnego, przynoszącego ulgę, pełnego nadziei złożonej w Bogu. Pogłębione życie wewnętrzne, troska o czas na codzienną modlitwę, słuchanie ożywiającego Słowa Bożego, regularne uczestnictwo w sakramentach, większa troska o siebie, swoją rodzinę, znajomych, wspólnotę lokalnego Kościoła, stanowi dobre owoce rekolekcji i realne świadectwo nowego życia w Chrystusie, Panu i Zbawicielu.